Съдърланд България дарява компютърна техника на УНСС

14.10.2022

Sutherland Bulgaria UNSSПрез изминалата седмица посетихме УНСС по два вълнуващи повода.

Със съдействието на Междууниверситетския център за развитие на кариерата успяхме да осъществим дарение от 20 компютърни конфигурации за обновяването на една от учебните зали в университета.

„Със Sutherland Global Services ни свързва дългогодишно успешно сътрудничество. Благодарим им за благородния жест и за тяхната подкрепа и ангажираност за развитието на младите хора и българското висше образование“, каза ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров.

На срещата присъстваха проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики на УНСС, доц. д-р Росен Кирилов, зам.-ректор по дигитализация и киберисигурност, Атанас Димитров, директор на Междууниверситетския център за развитие на кариерата (МЦРК), а от страна на компанията – Димитър Гълъбов, изпълнителен директор на Съдърланд България и Георги Янчев, отговарящ за връзките ни с университетите.

А на 6-ти октомври имахме честта да сме сред поканените партньори по повод честването на 70-годишнината от основаването на катедрата “Международни икономически отношения и бизнес”.  Поздравяваме катедрата и пожелаваме успехи в кариерата на всички студенти!

Като партньор ние сме ангажирани с организирането на инициативи, спомагащи за кариерното ориентиране и професионалната реализация на студенти, сред които и стажантска програма с обучение и сертификация за Управление на успеха на корпоративни клиенти.