Manager of the Year

01.03.2019

Съдърланд България беше сред наградените компании на националния годишен конкурс за високи постижения в корпоративното управление в България – „Мениджър на годината“. Наградата ни бе връчена за нашите непрекъснати усилия за напредък на местните общности чрез създаване на нови възможности за кариера, поддържане на добри отношения с училища и университети, подкрепа на благотворителни каузи и други социални инициативи.