Ние в Съдърланд сме в постоянно търсене на нови таланти, които да се присъединят към голямото ни семейство.

Ценим всеки говорещ чужд език и приемаме препоръки както от нашите служители, така и от теб, да от теб. Вярваме в препоръчаните таланти, затова с радост обявяваме стартирането на програмата Препоръчай приятел.

Имаме специално предложение за теб, ако препоръчаш свой приятел или познат говорещ немски, италиански, фински, шведски, норвежки, холандски или датски език и той стане част от екипа ни. За теб бонус от 3,000 лева за немски език, 2,000 лева за езиците фински, шведски, норвежки, холандски или датски и 1,000 лева за италиански език, а на твоя приятел ще предложим нова работа, супер заплащане и супер готин екип.

  Препоръчай приятел


  За да получиш бонус за своята препоръка е нужно препоръчаният от теб човек:

  • да владее немски, италиански, фински, шведски, норвежки, холандски или датски език на ниво минимум B2
  • да стане част от екипа ни до 31 декември, 2021
  • да остане в компанията в рамките на изпитателния срок (6 месеца)

  Ето какви са стъпките:

  1

  Попълни формата по-горе

  2

  Уведоми своя приятел, че си го препоръчал

  3

  Екипът ни ще се свърже с него, за да стартира процеса по подбор

  4

  При успешно наемане, ще получиш своя бонус след изтичането на изпитателния срок на своя препоръчан приятел

  Правила и условия на програмата Препоръчай Приятел

  Политиката се отнася за хора, които не са служители на Съдърланд

  1. Общ преглед

  Съдърланд признава стойността на препоръките като източник на кандидати за свободни позиции. Тази политика описва процеса и схемата за стимулиране на хората, които желаят да препоръчат приятел за обявена позиция.

  2. Цел

  Тази политика предоставя насоки към регламентите на програмата Препоръчай Приятел. Обяснява как хората могат да препоръчват приятели и познати за свободни позиции в Съдърланд и как могат да получат бонус за препоръката.

  3. Политика

  3.1. Изисквания към препоръчаният приятел:

  • Препоръчващият трябва да изпрати препоръки попълвайки формуляра намиращ се на тази страница.
  • Всеки приятел може да бъде препоръчан само веднъж. Препоръчващият ще получи само един бонус, независимо от броя на позициите, за които е бил препоръчан неговият приятел.
  • Ако един приятел е в процес със Съдърланд през друг канал през последните шест месеца, приятелят не може да се счита за препоръка.
  • Ако един приятел е съществуващ или бивш служител на Съдърланд, той не може да се счита за препоръчан.
  • Ако двама или повече души препоръчат един и същ кандидат, формулярът за препоръка, получен първо, ще отговаря на условията за изплащане на бонуса.
  • Не можете да пепоръчате себе си по тази схема. Ако желаете да кандидатствате за свободна позиция, моля, следвайте процеса на кандидатстване (https://www.sutherlandglobal.bg/job-opportunities/).

  3.2. Политика за бонусно плащане:

  • Бонусът „Препоръчай приятел” се валиден за препоръки с немски, италиански, фински, датски, холандски, норвежки или шведски език с минимално ниво B2.
  • Кампанията е валидна, ако препоръчаният приятел е нает до 31 декември, 2021 г.
  • Само успешно наети препоръки отговарят на условията за бонус. Успешното наемане се счита за препоръчано лице, което остава в компанията за период от 6 месеца.
  • Бонусите Препоръчай приятел са валидни за позиции намиращи се в България.
  • TБонусът се изплаща след успешното приключване на изпитателния период на препоръчаното лице.
  • За да отговаряте на условията за плащане на бонус за вашия успешно нает приятел, трябва да подпишете граждански договор със Съдърланд и да предоставите всички законово изискуеми документи.
  • Бонусът е равен на сумата от 3000 лева за немски език, 2000 лева за езиците фински, датски, холандски, норвежки или шведски и 1000 лева за италиански език в рамките на кампанията.
  • Обявеният бонус е в брутни суми.

  4. Съответствие с политиката

  • Няма ограничение за броя на препоръчаните от вас лица и ще ви бъде изплатен бонус за препоръчване за всяка валидна, успешна препоръка.
  • Съдърланд не е длъжен да изплаща бонус, когато горният формуляр за препоръчване на приятел и изискванията не са спазени.
  • Съдърланд ще проведе интервюта само с препоръчаните кандидати, които отговарят на необходимите ни нужди, и ще оферира за работа само тези кандидати, които според нас са най-квалифицирани, независимо от това как кандидатът е достигнал до нас. Моля, вземете предвид изискванията на конкретните свободни работни места и квалификацията на потенциалните кандидати преди да ги препоръчате.
  • Участниците в програмта Препоръчай Приятел трябва да участват добросъвестно.
  • Когато процесът по подбор за конкретна кампания приключи, всички допълнително препоръчани кандидати ще бъдат вписани и обмислени за бъдещо наемане.

  5. Definitions and Terms

  Успешното препоръчване включва файл на автобиографията / профила с валидни данни за контакт (телефонен номер и / или имейл) на препоръчаното лице. Препоръчаното лице трябва да е информирано за кандидатурата си за конкретната позиция и да се интересува от нея.