Ние в Съдърланд сме в постоянно търсене на нови таланти, които да се присъединят към голямото ни семейство.

Ценим всеки говорещ чужд език и приемаме препоръки както от нашите служители, така и от теб, да от теб. Вярваме в препоръчаните таланти, затова с радост обявяваме стартирането на програмата Препоръчай приятел.

Като част от програмата Препоръчай приятел, хора, които не са служители на Съдърланд, имат право да получат бонус от нас, ако лицето, което препоръчат, стане част от нашия екип. Бонусната схема Препоръчай приятел е валидна за следните езици и позиции:

 • 3000 лв. за консултантски позиции със следните езици: немски, фински, шведски, норвежки, холандски или датски.
 • 2000 лв. за позицията HR Support Representative с френски и английски език
 • 1000 лв. за консултантски позиции с италиански език
 • 3000 лв. за позицията Enterprise Technical Support Engineer с испански език

Изпрати ни своята препоръка, като попълниш краткия формуляр на тази страница.

  Препоръчай приятел


  За да получиш бонус за своята препоръка е нужно препоръчаният от теб човек:

  • да владее немски, италиански, фински, шведски, норвежки, холандски или датски език на ниво минимум B2, или да притежава нужните качества за някоя от следните позиции – Enterprise Technical Support Engineer с испански език или HR Support Representative с френски език.
  • да стане част от екипа ни
  • да остане в компанията в рамките на изпитателния срок (6 месеца)

  Ето какви са стъпките:

  1

  Попълни формата по-горе

  2

  Уведоми своя приятел, че си го препоръчал

  3

  Екипът ни ще се свърже с него, за да стартира процеса по подбор

  4

  При успешно наемане, ще получиш своя бонус след изтичането на изпитателния срок на своя препоръчан приятел

  Правила и условия на програмата Препоръчай Приятел

  Политиката се отнася за хора, които не са служители на Съдърланд

  1. Общ преглед

  Съдърланд признава стойността на препоръките като източник на кандидати за свободни позиции. Тази политика описва процеса и схемата за стимулиране на хората, които желаят да препоръчат приятел за обявена позиция.

  2. Цел

  Тази политика предоставя насоки към регламентите на програмата Препоръчай Приятел. Обяснява как хората могат да препоръчват приятели и познати за свободни позиции в Съдърланд и как могат да получат бонус за препоръката.

  3. Политика

  3.1. Изисквания към препоръчаният приятел:

  • Препоръчващият трябва да изпрати препоръки попълвайки формуляра намиращ се на тази страница.
  • Всеки приятел може да бъде препоръчан само веднъж. Препоръчващият ще получи само един бонус, независимо от броя на позициите, за които е бил препоръчан неговият приятел.
  • Ако един приятел е в процес със Съдърланд през друг канал през последните шест месеца, приятелят не може да се счита за препоръка.
  • Ако един приятел е съществуващ или бивш служител на Съдърланд, той не може да се счита за препоръчан.
  • Ако двама или повече души препоръчат един и същ кандидат, формулярът за препоръка, получен първо, ще отговаря на условията за изплащане на бонуса.
  • Не можете да пепоръчате себе си по тази схема. Ако желаете да кандидатствате за свободна позиция, моля, следвайте процеса на кандидатстване (https://www.sutherlandglobal.bg/job-opportunities/).

  3.2. Политика за бонусно плащане:

  • Бонусът Препоръчай приятел се валиден за препоръки с немски, италиански, датски, холандски, норвежки или шведски език с минимално ниво B2. Както и за следните позиции – Enterprise Technical Support Engineer с испански език, и HR Support Representative с френски език.
  • Кампанията е валидна, ако препоръчаният приятел е нает.
  • Бонусът Препоръчай приятел за позицията на HR Support Representative с френски език е валиден, ако препоръката бъде наета до 1 юни 2022 г.
  • Само успешно наети препоръки отговарят на условията за бонус. Успешното наемане се счита за препоръчано лице, което остава в компанията за период от 6 месеца.
  • Бонусите Препоръчай приятел са валидни за позиции намиращи се в България.
  • Бонусът се изплаща след успешното приключване на изпитателния период на препоръчаното лице.
  • Бонусът за успешна препоръка с холандски език се изплаща, както следва: 50% от сумата на бонуса се изплаща след като препоръчаният от Вас човек навършви 3 месеца в компнията и останалите 50% след изтичане на изпитателния срок на препоръчания от Вас служител.
  • За да отговаряте на условията за плащане на бонус за вашия успешно нает приятел, трябва да подпишете граждански договор със Съдърланд и да предоставите всички законово изискуеми документи.
  • Бонусът е равен на сумата от 3000 лева за езиците немски, фински, датски, холандски, норвежки или шведски и 1000 лева за италиански език в рамките на кампанията. Бонусът е равен на сумата от 3000 лева за позициията Enterprise Technical Support Engineer с испански език и 2000 лева за позицията HR Support Representative with French.
  • Обявеният бонус е в брутни суми.

  4. Съответствие с политиката

  • Няма ограничение за броя на препоръчаните от вас лица и ще ви бъде изплатен бонус за препоръчване за всяка валидна, успешна препоръка.
  • Съдърланд не е длъжен да изплаща бонус, когато горният формуляр за препоръчване на приятел и изискванията не са спазени.
  • Съдърланд ще проведе интервюта само с препоръчаните кандидати, които отговарят на необходимите ни нужди, и ще оферира за работа само тези кандидати, които според нас са най-квалифицирани, независимо от това как кандидатът е достигнал до нас. Моля, вземете предвид изискванията на конкретните свободни работни места и квалификацията на потенциалните кандидати преди да ги препоръчате.
  • Участниците в програмта Препоръчай Приятел трябва да участват добросъвестно.
  • Когато процесът по подбор за конкретна кампания приключи, всички допълнително препоръчани кандидати ще бъдат вписани и обмислени за бъдещо наемане.

  5. Дефиниции и термини

  Успешното препоръчване включва файл на автобиографията / профила с валидни данни за контакт (телефонен номер и / или имейл) на препоръчаното лице. Препоръчаното лице трябва да е информирано за кандидатурата си за конкретната позиция и да се интересува от нея.