Съдърланд взе участие по проекта Академия за лидери на II АЕГ „Томас Джеферсън“ в София

16.02.2017
English Language School Thomas Jefferson Sutherland

На 14 февруари учениците от 10 клас на II АЕГ Томас Джеферсън“ в София, посетиха офиса на Съдърланд по проекта Академия за Лидери на училището. Посещението имаше за цел да запознае учениците с естеството на работа на компанията, работната среда, и екипа, както и да им представи кариерните пътища и възможности в Съдърланд.

Учениците имаха възможността да се запознаят с дейността на различните отдели в компанията и да задават въпроси. Възпитаниците на II АЕГ се срещнаха с доказани лидери в компанията, включително изпълнителният директор Димитър Гълабов, както и мениджъри от отделите “Човешки ресурси“ и “Подбор на персонал“.

Училището за Лидери във II АЕГ е официална училищна политика за индивидуалната и личностна подкрепа на ученика за кариерно ориентиране, съфинансирана по проект „Твоя час“ на МОН по оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж“. Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците чрез развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.