Поверителност

Обновена на 7 февруари, 2023

Въведение

Ние, Съдърланд Глоубъл Сървисиз, Инк. /Sutherland Global Services, Inc./ и нашите свързани дружества в цял свят („Съдърланд” или „Дружеството”), се ангажираме да пазим онлайн неприкосновеността Ви и признаваме нуждата Ви от надлежна защита и управление на всички лични данни („Лични данни”), които споделяте с нас.

„Свързани дружества” означава по отношение на определено физическо или юридическо лице всяко друго физическо или юридическо лице, контролиращо, контролирано от или попадащо под общ контрол с такова юридическо лице, където „Контрол“ по отношение на юридическо лице, означава ползотворно, справедливо или законно притежаване, пряко или непряко, на повече от 50% (петдесет процента) или повече от капитала (или друг дял от собствеността, ако не е корпорация) на това юридическо лице, обикновено с право на глас, или ефективен контрол върху дейността на такова юридическо лице, независимо от процента собственост.

Политиката за поверителност на Съдърланд очертава как Съдърланд събира, използва, споделя и защитава Вашите лични данни. Тази политика описва и Вашия избор относно използването, достъпа и поправянето на лични данни.

Освен ако не е забранено от местните закони, не-английски преводи на тази политика са предоставени само за удобство. Доколкото преведена версия на Политиката за поверителност противоречи на английската версия, английската версия има предимство.

Лични данни

Лични данни са всички данни, свързани с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице. Вашето име, адрес, телефонен номер и номер на банкова сметка са примери за лични данни.

Какви лични данни събираме и как ги използваме

Съдърланд обработва Вашите лични данни, за да осигури ефикасността и ефективността на търговските отношения, търговските сделки, маркетинга и трудовите практики на Съдърланд.

По-долу е дадено описание на личните данни, които Съдърланд може да е събрал и/или използвал през последните 12 месеца:

Категория на Лични данниОписаниеЦелта на използване Правни основания
Категория на Лични данни:
Лична идентификация
Описание:
Име, информация за контакт (пощенски адрес, имейл адрес, телефонен номер), адрес на интернет протокол.
Целта на използване :
Съдърланд може да използва идентификатори за изпълнение на договор с организацията, за която работите, или за извършване на бизнес дейности като маркетинг и бизнес комуникации. Съдърланд може също да обработва информация за идентификатор, за да изпълни законовите изисквания и да защити правните и бизнес интересите на Съдърланд.
Правни основания:
Съдърланд провежда директен маркетинг с Ваше съгласие. В противен случай Съдърланд обработва идентификатори по договорни или правни причини.
Категория на Лични данни:
Информация за клиентски записи
Описание:
Име, подпис, информация за заетостта (длъжност, роля), информация за контакт
Целта на използване :
Ако понастоящем работите или преди сте работили за бизнес клиент или организация на доставчик, може да сме събрали информация за Вас в нашите клиентски записи, за да изпълним договор с Вашата организация или за извършване на бизнес дейности като маркетинг и бизнес комуникации.
Правни основания:
Съдърланд провежда директен маркетинг с Ваше съгласие. В противен случай Съдърланд обработва информацията за клиентските записи по договорни или правни причини.
Категория на Лични данни:
Търговска информация
Описание:
Закупени продукти или услуги, или история или тенденции на закупуване или консумиране
Целта на използване :
Съдърланд може да събира търговска информация, за да персонализира и планира маркетингови дейности, да взема бизнес решения и да прави финансови и ресурсни прогнози.
Правни основания:
Съдърланд извършва тези дейности със законни бизнес интереси, а в някои случаи и за изпълнение на договори или по правни причини.
Категория на Лични данни:
Интернет или друга дейност в електронна мрежа
Описание:
История на сърфиране, история на търсене, информация относно взаимодействието с нашите мрежи, уебсайтове и реклами
Целта на използване :
За по-добро управление и проектиране на нашите уебсайтове, персонализиране и показване на реклами, извършване на анализ на уебсайтове и управление на маркетингови дейности, Съдърланд събира информация за Интернет или друга дейност в електронната мрежа. Тъй като хората имат достъп до онлайн приложения и мрежи на Съдърланд, Съдърланд проследява и управлява достъпа, за да поддържа сигурността.
Правни основания:
Съдърланд събира тази мрежова, онлайн и онлайн рекламна информация за своите законни бизнес интереси.
Категория на Лични данни:
Данни за геолокация
Описание:
Неточна геолокация - Информация за геолокация на ниво държава въз основа на IP адрес
Целта на използване :
Съдърланд може да разпознае държавата, от която уеб посетител идва на уебсайт на Съдърланд чрез IP адрес, за да персонализира изживяването на уеб посетителя, да управлява сигурността и да се предпазва от измами и да изпълнява заявки. Уеб посетителите също могат да изберат страна, в която Съдърланд оперира, за да установят предпочитаното от тях уеб изживяване.
Правни основания:
В някои случаи Съдърланд получава съгласие за данни за местоположението на ниво държава. В други случаи, Съдърланд използва тази информация за законни бизнес интереси или за изпълнение на договори с посетители на мрежата.
Категория на Лични данни:
Професионална или свързана със заетостта информация
Описание:
Име, информация за контакт, история на длъжността, длъжност, информация за представянето, история на образованието, IP адрес, автобиография или автобиографии, данни за проверка на миналото (криминална и финансова), расов или етнически произход, данни, свързани с компенсации.
Целта на използване :
За да намери, комуникира (т.е. изпраща имейли и/или SMS съобщения), да оцени и наеме подходящите кандидати за работа, Съдърланд събира и използва професионална или свързана със заетостта информация.
Правни основания:
Съдърланд събира и използва тази информация, за да подкрепи правни изисквания и искове и да осъществява стопанска дейност съгласно своите законни бизнес интереси. Кандидатите за работа могат да предоставят съгласие за някои дейности по обработка на данни.
Категория на Лични данни:
Информация за образованието
Описание:
Титла, сертификати
Целта на използване :
В допълнение към образователната информация, предоставена в контекста за набиране на персонал, Съдърланд улавя образователна информация за бизнес контекстите по време на нормалния ход на комуникация; например, когато лице за контакт предоставя информация за титлата или сертифицирането в подписа на имейли.
Правни основания:
Съдърланд събира и използва тази информация, за да изпълнява договори с доставчици и организации на бизнес клиенти; и в контекста на подбор на персонал със съгласие или за неговите законни бизнес интереси.

Съдърланд няма практика да събира лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в профсъюзи, генетични данни, или данни относно сексуалн живот и сексуална ориентация.

Ако Съдърланд възнамерява да използва или прехвърля лични данни за цели, които са извън рамките на целта, за която първоначално са събрани или която впоследствие е разрешена от Вас, или за цели, несъвместими с тези употреби, Съдърланд ще Ви предложи възможност да изберете дали позволявате Вашите лични данни да бъдат използвани.

В допълнение към горното, Съдърланд е администратор на Лични данни на служители, партньори и други работници в Съдърланд. Съдърланд използва тези Лични данни, които могат да включват лична информация, за поддържане на договора на служител/работник и за неговите законни интереси.

Източници на лични данни

Ние сме събрали горните категории и видове лични данни директно от физически лица чрез нашия уебсайт и чрез социални медийни сайтове като LinkedIn, както и чрез бизнес взаимодействие и документи като нашите договори и други споделени документи. В няколко ограничени случая, Съдърланд може да е получил Лични данни със съгласието на субекта на данни от трета страна, като агенция за подбор или сайт за работа, който има разрешение да предаде на Съдърланд данните на кандидата за работа.

Как споделяме лични данни

Можем да споделяме личните ви данни с трети доставчици на услуги по договор с нас, за да ни съдействат в нашите бизнес дейности, които могат да включват, но не се ограничават до маркетинг, рекламиране на нашите предложения за продукти/услуги, набиране на персонал и поддържане и подобряване на предлаганите от нас услуги. Тези доставчици на услуги са упълномощени да използват вашите лични данни само при необходимост, за да ни предоставят тези услуги. Съдърланд не продава лични данни и не предоставя лични данни на трети страни за тяхна собствена употреба.

Въпреки това някои бисквитки за реклама или анализ на трети страни могат да се считат за „продажба“ при някои определения и можете да се откажете от това споделяне чрез нашия банер за съгласие с бисквитките, който може да се появи на лента на страниците на нашия уебсайт, или като следвате инструкциите предоставени в нашата пълна Политика за бисквитки. В допълнение, въпреки че Съдърланд не продава по друг начин Лични данни, можете да се откажете от всяко бъдещо споделяне, като изпратите тази заявка по имейл на privacy@sutherlandglobal.com.

Съдърланд може също така да разкрие вашите лични данни, както се изисква от закона, като например да се съобразят с призовка или друг съдебен процес, когато Съдърланд вярва добросъвестно, че разкриването е необходимо, за да се защитят правата на Съдърланд, да се защити вашата безопасност или безопасността на другите, да се разследва измама или да отговорят на искане на правителството. Можем също да споделяме като част от дейност по сливане или придобиване.

Избор

Тази Политика за поверителност ви информира за политиките на Съдърланд по отношение на събирането, използването и разкриването на лична информация, когато използвате този сайт, и изборите, които сте направили с вашите данни при следните обстоятелства:

 • Когато посетите нашия уебсайт
 • Когато се регистрирате и се съгласите да получавате имейли, SMS съобщения или бюлетини от Съдърланд
 • Когато питате за възможност за работа.

Ако искате да преустановите получаването на тези съобщения, можете да актуализирате предпочитанията си, като използвате връзката „Отписване“, намерена в имейлите, или като се свържете със Съдърланд, като използвате информацията в раздела „Данни за контакт“ на тази Политика. Възможно е също така да имате възможност да изберете дали някои бисквитки са настроени на вашето устройство. Вижте нашата пълна Политика за бисквитки за повече информация.

Повече за нашия сайт

Бисквитки и други технологии за проследяване

Този сайт използва бисквитки за съхраняване на информация на Вашия компютър. Някои от тях са от съществено значение за работата на уебсайта на Съдърланд; Други помагат на Съдърланд да подобри потребителския опит. „Бисквитката” е малък текстов файл, който може да се използва, например, за събиране на данни за активността в уебсайта. Някои „бисквитки” и други технологии могат да служат за възобновяване на лични данни, посочени по-рано от уеб потребител. За повече подробности, моля вижте Политика за бисквитките на Съдърланд, за да научите повече.

Ако искате да се откажете от рекламиране въз основа на интереси, кликнете тук или, ако се намирате в Европейския съюз, кликнете тук. Моля, имайте предвид, че ще продължите да получавате общи реклами.

Лог файлове

Лог файловете могат да записват данни като интернет домейн и имена на хостове; интернет протокол (IP) адреси; типове браузърен софтуер и операционни системи; доставчик на интернет услуги, патерни на кликстрийм; файловете, видени на уебсайта на Съдърланд (напр. HTML страници, графики и т.н.), препращащи и изходни страници и дати и часове, в които сайтът на Съдърланд е посетен, за анализиране на тенденциите в съвкупност и за администриране на сайта.

Където и да се съхраняват Вашите лични данни в рамките на Съдърланд или от негово име, Съдърланд възнамерява да вземе разумни и подходящи мерки за защита на личните данни, които споделяте със Съдърланд, от неразрешен достъп или оповестяване.

Ако имате въпроси относно сигурността на личните Ви данни, можете да се свържете със Съдърланд на адрес privacy@sutherlandglobal.com.

Хостинг и съхранение на данни

Съдърланд е глобална компания и може да съхранява вашите лични данни в центрове за данни по целия свят. Независимо от местоположението, Съдърланд защитава вашите данни с подобни контроли и предпазни мерки. Например, ако Съдърланд прехвърля данни от Европейския съюз или от други държави, изискващи допълнителни мерки, за да позволи прехвърлянето на данни, Съдърланд използва Стандартни договорни клаузи, наред с други мерки, за да осигури адекватност, гарантираща, че правата ви са защита на данните пътуват с вашите данни. Съдърланд няма да съхранява вашите данни по-дълго от необходимото за целта, за която сме обработили вашите данни. Колко дълго съхраняваме вашите данни зависи от вида на данните и целта, за която обработваме вашите данни. Свържете се с нас на privacy@sutherlandglobal.com за повече информация относно запазването на данни.

Защита на децата

Уебсайтът на Съдърланд е уебсайт за широка аудитория. Съответно Съдърланд не възнамерява да събира лични данни от никого, за когото Съдърланд знае, че е под 16 години.

Ако научим, че сме събрали лична информация от лице под 16-годишна възраст, ние ще предприемем разумни стъпки, за да изтрием такава информация от нашите файлове, веднага щом това е практически възможно. Моля, свържете се с нас на privacy@sutherlandglobal.com, ако смятате, че имаме някаква информация от или за лице под 16-годишна възраст.

Права на субекта на данни

В зависимост от това къде живеете, може да имате определени права по отношение на личните Ви данни. За да упражните някое от следните права, моля, свържете се с нас на privacy@sutherlandglobal.com, попълнете заявка за индивидуални права, като използвате този формуляр за индивидуални права, или ако сте жител на Калифорния и се обаждате от САЩ, можете да ни се обадите безплатно на 1- 866-I-OPT-OUT (1-866-467-8688) и въведете сервизен код 843.

Обърнете внимание, че може да има изключения и ограничена приложимост към някои индивидуални права на данни и от Съдърланд може да не се изисква или да не може да изпълни вашата заявка. В повечето случаи ние ще отговорим на вашето искане в рамките на 30 дни, освен ако законовите изисквания не налагат друго. По-долу е обобщение на отделните права на данни, които може да имате, в зависимост от местните изисквания.

Право на информация и право на искане на информация

Може да имате право да поискате да разкрием каква лична информация събираме, използваме, разкриваме или продаваме. Имате право да поискате информация за личната информация, която сме събрали за Вас през последните дванадесет месеца, и може да имате право да получите машинно четимо копие на Вашите лични данни и/или да ни накарате да предоставим Вашите лични данни на трета страна. Можете да поискате да знаете дали сме събрали, продали или споделили с трети страни, включително следната информация:

 • Категориите лична информация, които сме събрали за Вас
 • Категориите източници на лична информация, които сме събрали за Вас
 • Нашата бизнес или търговска цел за събиране или продажба на лична информация за Вас
 • Категориите трети страни, с които споделяме лична информация
 • Конкретните лични данни, които сме събрали за Вас
 • Дали сме продали Вашата лична информация и ако да, категориите лична информация, които всяка категория получател е закупила; и
 • Дали сме разкрили Вашата лична информация за бизнес цели и ако е така, категориите лична информация, които всяка категория получател е получила.

Право да поискате корекция или изтриване

 • Ако смятате, че имаме някои лични данни за Вас, които са неправилни, можете да поискате да актуализираме или коригираме тази информация.
 • Имате право да поискате да изтрием Вашата лична информация. При определени обстоятелства може да не можем да изтрием Вашата лична информация, например, за да спазим законовите задължения или да завършим бизнес транзакция, която сте поискали.

Право на възражение, оттегляне на съгласие и преносимост на данни

 • Може да имате право да ограничите (да спрете всяка активна) обработка на Вашите лични данни.
 • Освен това можете да възразите срещу обработването на Вашите лични данни при някои обстоятелства (по-специално, когато не се налага да обработваме данните, за да изпълним договорно или друго законово изискване, или когато използваме данните за директен маркетинг).

Тези права могат да бъдат ограничени, например ако изпълнението на Вашето искане би разкрило лични данни за друго лице, когато би нарушило правата на трета страна (включително нашите права) или ако поискате от нас да изтрием информацията, която сме задължени от закона, за да запази или да има непреодолими законни интереси. Ще Ви информираме за съответните изключения, на които разчитаме, когато отговаряме на всяко Ваше искане.

Право на недискриминация

 • Имате право да не получавате дискриминационно отношение за упражняване на правата Ви на поверителност.

Право на жалба пред регулатор

 • Ако имате нерешени притеснения, може да имате право да подадете жалба до органа за защита на данните, където живеете, работите или където смятате, че е възможно да е имало нарушение.
 • В Канада можете да се свържете с Службата на комисаря по поверителността на Канада (OPC), за да помогнете за разрешаването на опасения относно поверителността, които имате на https://www.priv.gc.ca.
 • В Европейския съюз намерете информацията за контакт на вашия орган за защита на данните на адрес https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.
 • В Обединеното кралство можете да подадете жалба за нас до Службата на британския комисар по информацията (ICO) на ico.org.uk.
 • Във Филипините можете да се свържете с Националната комисия за поверителност на complaints@privacy.gov.ph.
 • Можете също да се свържете с регулатора за поверителност във вашата страна, държава или провинция. Повечето регулатори на поверителността могат да се свържат онлайн, като използват ресурсите, предоставени на https://icdppc.org/participation-in-the-conference/members-online/.

Ангажимент

Съдърланд се ангажира да спазва неприкосновеността на личния живот. Защитата на неприкосновеността на личния живот онлайн е развиваща се област и този уеб сайт непрекъснато се развива, за да отговори на тези изисквания.

Ако имате някакви коментари или въпроси относно Политиката за поверителност на Съдърланд, моля, свържете се със Съдърланд на privacy@sutherlandglobal.com. Докато Съдърланд не може да гарантира съвършенството на неприкосновеността на личния живот, Съдърланд ще отговоря възможно най-бързо на всеки проблем по най-добрия начин.

Ако имате нерешен проблем, свързан с поверителността на личните Ви данни или използването на личните Ви данни, който не сме се адресирали задоволително, моля, свържете се с нашия доставчик на решения за разрешаване на спорове с трети лица (безплатно) на адрес https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Щит за неприкосновеност на личните данни между ЕС и САЩ

Съдърланд и следващите дъщерни дружества, Съдърланд Хелткеър Сълюшънс Инк. /Sutherland Healthcare Solutions Inc./, Съдърланд Гавърнмънт Сълюшънс Инк. /Sutherland Government Solutions Inc./, Нуевора Инк. /Nuevora Inc./, Съдърланд Глоубъл Сървисиз Ню Йорк Инк. /Sutherland Global Services New York Inc./, Ес Джи Ес Ю Ес Ей Инк. /SGS USA Inc./, Адвентити Инк. /Adventity Inc./, Съдърланд Глоубъл Кълекшън Сървисиз ЛЛС /Sutherland Global Collection Services LLC/, Съдърланд Мортгидж Сървисиз Инк. /Sutherland Mortgage Services Inc./, Съдърланд Глоубъл Сървисиз СПВ Инк. /Sutherland Global Services SPV Inc./ и Съдърланд Глоубъл Холдингс Инк. /Sutherland Global Holdings Inc./ спазва Щит за неприкосновеност на личните данни между ЕС и САЩ и Щит за неприкосновеност на личните данни между Швейцария и САЩ , както е установено от Министерството на търговията на САЩ относно събирането, използването и запазването на лична информация, прехвърлена от Европейския съюз и Швейцария към Съединените щати. Съдърланд е удостоверил пред Министерството на търговията на САЩ, че се придържа към принципите на Щита за поверителност. Ако има някакъв конфликт между условията в тази политика за поверителност и Принципите на Щита за поверителност, принципите на Щита за поверителност ще бъдат от значение. За да научите повече за програмата Privacy Shield и да видите нашето сертифициране, моля, посетете https://www.privacyshield.gov/.

Съдърланд отговаря за обработката на личните данни, които получава, съгласно Рамката на Щита за неприкосновеност на личните данни, и които впоследствие прехвърля на трета страна, действайки като посредник от нейно име. Ние спазваме Принципите на Щита за неприкосновеност на личните данни за всяко последващо предаване на лични данни от ЕС, включително разпоредбите за отговорност по отношение на последващото предаване на лични данни.

По отношение на личните данни, получени или предадени съгласно Рамката на Щита за неприкосновеност на личните данни, Съдърланд е обект на регулаторните изпълнителни правомощия на Федералната търговска комисия на САЩ. Във връзка с дискусията по раздел „Законови изисквания“ по-горе, в определени ситуации, от нас може да се изиска да разкрием лични данни в отговор на законови искания от страна на публични органи, включително да спазим изисквания за национална сигурност или правоприлагане.

Ако е останал някакъв неразрешен въпрос относно защитата или използването на лични данни, на който не сме дали задоволителен отговор, моля, свържете се с нашия медиатор по разрешаване на спорове (безплатно) на адрес https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

При определени условия, по-подробно описани на уебсайта на Щита за неприкосновеност на личните данни, https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint, може да имате право да се позовавате на задължителен арбитраж при изчерпване на останалите процедури за разрешаване на спорове.

Актуализирано: На 16 юли 2020 г. Съдът на Европейския съюз отмени Рамката на Щита за неприкосновеност на личните данни между ЕС и САЩ. С оглед на това решение Съдърланд използва стандартните договорни клаузи, издадени от Европейската комисия съгласно решение 2021/914/ ЕС („SCC“), като своя законен механизъм за пренос на данни на клиенти, съдържащи лични данни, от ЕС към САЩ.

Международен трансфер на лични данни извън ЕИП

Съдърланд може, при спазване на приложимото законодателство, да прехвърля Вашата информация извън държавата, в която се намирате, и където стандартите за защита на информацията могат да се различават (например информацията Ви може да се съхранява на сървъри, разположени в други юрисдикции). Ние ще използваме подходящи предпазни мерки, регулиращи предаването и използването на Вашата лична информация, като стандартни договорни клаузи съгласно член 46 от GDPR. Ако искате повече подробности относно предпазните мерки, които имаме, можете да се свържете с нас директно, както е описано в настоящото Известие за поверителност.

Трансгранична система за поверителност на APEC

Практиките за поверителност на Съдърланд, описани в тази Политика за поверителност, са в съответствие със Системата за трансгранични правила за поверителност на APEC. Системата CBPR на APEC предоставя рамка за организациите за осигуряване на защита на личната информация, прехвърляна между участващите икономики на APEC. Повече информация за рамката на APEC можете да намерите тук.

TRUSTe

Данни за контакт

Можете да се свържете с нашия глобален главен служител по защита на данните, канадски служител по поверителността, служител в ЕС по защита на данните и с глобалния екип за поверителност като цяло на адрес:

Служба за поверителност на данните на Съдърланд

На вниманието на Главен служител по защита на данните

Съдърланд Глоубъл Сървисиз, Инк /Sutherland Global Services Inc./,

175b Сълис Треил STE 301 //175b Sully’s Trail STE 301/

Питсфорд, Ню Йорк 14534

privacy@sutherlandglobal.com

Промени в настоящата политика за поверителност

Трябва да преглеждате тази политика за поверителност периодично, тъй като Съдърланд си запазва правото да променя тази политика за поверителност или част от нея, като актуализирана версия на нашата политика за поверителност ще бъде публикувана на нашия уебсайт.

TRUSTe