Sutherland дари 10 комютъра на Фондация „Стъпка за България“

20.07.2017

Computer Donation Sutherland Step for BulgariaПрез последните няколко месеца Sutherland участва в серия компютърни дарения в различни училища и институции в София и Бургас. Днес Sutherland подкрепи Фондация „Стъпка за България“ като дари 10 компютъра. Компютрите ще бъдат предоставени на мотивирани младежи в неравностойно положение. Целта на каузата е чрез технологии да се подкрепят младежите по пътя им към лично и професионално развитие, разгръщайки потенциала си за образование, кариера и социален живот.

Цялостната мисия на Фондация „Стъпка за България“ е  подкрепа на млади хора в неравностойно положение в България и тяхното социално и икономическо развитие, с фокус към деца и младежи без родителска грижа. Тази мисия се постига чрез включване на младите хора в различни форми на неформално обучение и професионални курсове, чрез които да развият своите познания, умения за самостоятелен живот и кариерни възможности.