Ученици от Бургаската Немска гимназия „Гьоте” опознават работната среда в Съдърланд

10.02.2017

Goethe Burgas SutherlandМодерно образование и практика в реална работна обстановка е успешната формула, която дава силна мотивация за постигане на отличен успех на възпитаниците и амбиция за професионална реализация на ПГНПЕ „Гьоте“.

Повече от година гимназията си сътрудничи със Съдърланд. В офиса ни учениците получават практически съвети как да развиват уменията си за работа в екип и да усвоят ключови компетенции, които са приоритет в работата на компанията.

„По този начин мотивираме учениците да бъдат успешни в училище, като същевременно им помагаме да формират специфични умения, който ще им  помогнат за професионалната реализация след завършването на гимназията“, обясни идеята за партньорството директорът на ПГНПЕ “Гьоте“ Надежда Радева.
Източник:
voxburgas.com