Sutherland изнесе лекция в УНСС на тема „Как да откриваме таланти – съвременни техники в процеса по подбор“

26.05.2017

Sutherland Lecture at UNWEЛекция посветена на привличането и набирането на персонал изнесе Катерина Куртева, Mениджър подбор и развитие на връзките с университети и училища в Sutherland, в Университета за Национално и Световно Стопанство (УНСС) в София. На лекцията присъстваха третокурсници от специалност „Икономика на отбраната и сигурността”, изучаващи дисциплината „Мениджмънт на сигурността и отбраната”. Лекцията бе осъществена със съдействието на проф. д-р Димитър Димитров, ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност”, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата” и координатор по споразумението за сътрудничество между УНСС и Sutherland.

В презентацията си Катерина запозна студентите с процеса на подбор на персонал в компанията, като се спря подробно на всяка една фаза от него. Тя засегна темата за видовете интервюта и спецификите при тяхното провеждане. Демонстрирани бяха и някои конкретни техники, прилагани в процеса на подбор на кандидати за заемане на дадена длъжност.

След лекцията последва дискусия, в която студентите задаваха множество въпроси, в т. ч. свързани с качествата на кандидатите за работа, трудностите при започване на работа, задържането на квалифициран персонал, добрия формат на CV и др. На всички въпроси Катерина отговори изчерпателно, основавайки се на опит си като HR специалист в няколко международни компании.