Sutherland и Бизнес клуба към Стопански Факултет на Софийски университет организираха уъркшоп

19.05.2017

Sutherland Workshop Sofia UniversityЗа втора поредна година Sutherland и Бизнес клуба към Стопански Факултет на Софийски университет организираха уъркшоп на тема „Нуждата от трансформация на бизнес процеси – кога и как“.

Sutherland Workshop Sofia UniversityПредизвикателната задача към студентите бе да погледнат през призмата на бизнеса и да анализират нуждите от трансформация на процеси в голяма организация. Студентите разработиха своите стратегии по групи, като показаха задълбочени умения за анализ, рационално мислене и креативност.

На финала на уъркшопа групите представиха своите идеи пред аудиторията и в рамките на дискусията демонстрираха силни презентационни умения и аргументация.