Работа в действие: запознайте се с Люба и Биляна

30.06.2023

Lyuba Bilyana Sutherland BulgariaКолегите ни от различни проекти споделят своите истории и представят работата си в действие в Съдърланд България.

Люба Попова и Биляна Марчевска са част от екипа на един от проектите в Съдърланд България, един от най-големите доставчици на стрийминг услуги в света.

Какво им дава работата за един от лидерите в аутсорсинг индустрията у нас? В какво всъщност се състоят ежедневните им задачи и какво ги задържа в компанията? – вижте детайли.

Люба работи за сектора от 2014г., като днес управлява успешно десетки свои колеги.

Биляна се присъединява към Съдърланд през 2019 г. след препоръка на колега, преминавайки през няколко позиции, като днес отговаря за директната комуникация с клиентите.

Ето какво мислят те за сектора и за компанията, за която работят:

Какво е аутосорсинг индустрия? Опишете я накратко със свои думи.

Биляна: Аутсорсингът не е просто кол център, а може да се открие в доста индустрии – софтуер, дизайн, счетоводство. Това е всичко, което може да се върши онлайн от международен екип.

Това е индустрия, която дава възможности на все повече хора в България да използват знания и умения, които досега не бяха толкова търсени тук.

Люба: Аутсорсинг е, когато компания Х прехвърля част от своите функции и дейности на външна компания У. Един служител може да се счита за успял в аутосорсинг сектора, когато изцяло прегърне мисията и философията не само на компанията, в която работи, но и на клиентите й.

Опишете накратко задълженията на своята позиция? С какво се занимавате на ежедневна база.

Биляна: Аз съм специалист обслужване на клиенти и съответно комуникирам с тях на ежедневна база, но това не е всичко. Аз помагам за промяна на процесите, услугата и продукта. От една страна събирам обратна връзка от колегите си и заедно с клиента подобряваме вътрешните процеси на работа. От друга, анализирам обратната връзка от потребителите и предлагам решения, които да подобря начина, по който те преживяват продукта и услугата – от това да плащат по-бързо и лесно, до това да получават по бърз и лесен достъп до съдържанието, което желаят, когато го желаят.

Люба: Аз съм тийм мениджър и от една страна следя за резултатите на екипа и качеството, а от друга се грижа и самия екип. Държим на високата ангажираност на всеки един колега, баланс работа – личен живот и въобще цялостното му изживяване. Имам и доста оперативни задачи свързани с ежедневното управление на екипа, административно организиране на процесите, изготвяне на планове за подобряване на резултатите на екипно и индивидуално ниво както и създаването на т.н. добавена стойност за клиента, така че както вече обяснихме да се стигне до подобряване на процеси. Обработвам всички ескалирани проблеми и по този начин гарантирам удовлетвореността на клиентите. Провеждам ежедневни срещи с членовете на своя екип. Най-общо аз съм връзката между консултантите и мениджмънта на акаунта. Заедно с останалите тийм лидери обсъждаме планове и проекти, които директно влияят върху качеството и обема на работата.

Три ключови предимства лично за вас в работата ви за Съдърланд България.

Биляна: Много коректен работодател, който проявява гъвкавост относно работното място, гарантиращ добро заплащане и допълнителни придобивки.

Люба: Възможността за перфектен баланс по оста работа-личен живот, ежедневното чувство за оцененост на усилията, както и принадлежността към екипа и компанията.

Трите най-важни умения, които придобихте по време на работата си за Съдърланд България.

Биляна: Изключително търпение, умения за водене на преговори и емпатия.

Люба: Менажиране на екипа успешно и от разстояние, ефективно разпределение на ежедневните задачи и свободата да развивам себе си и екипа чрез различни методи на коучинг и техники на работа.

Очаквайте още интервюта с колеги разказващи какво е да работиш в различни позиции в Съдърланд България.